Abonneer u op de agenda

U kunt een abonnement nemen op jaarplanning die is gepost op Google Calendar. Door een abonnement te nemen krijgt u de jaarplanning als agenda in Outlook. Outlook controleert regelmatig of Google Calendar is bijgewerkt. Eventuele wijzigingen worden dan gedownload naar de kopie van de agenda in Outlook.

Selecteer onderstaand internetadres dat wordt weergegeven en druk op CTRL+C om de geselecteerde tekst te kopiëren naar het Klembord van Windows.

Opmerking: Open de koppeling niet. Als u de koppeling opent, wordt de agenda in Outlook geopend als een agendamomentopname en beschikt u niet steeds over de meest recente versie.

https://calendar.google.com/calendar/ical/4k5s5m5kmn5eqgvep8fu82upio%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

In Outlook klikt u op Accountinstellingen in het menu Extra.
Ga naar het tabblad Internetagenda's en klik op Nieuw.
Klik op CTRL+V om het internetadres te plakken dat u in stap 1 hebt gekopieerd.
Klik op Toevoegen.
In het vak Mapnaam typt u de naam van de agenda zoals u deze in Outlook wilt zien en klikt u op OK.

 

footerlogo

phone 071-5274601 address Postbus 9502
email bestuur@aesculapius.nl   2300 RA Leiden
Ga naar boven