De Leidsche Pharmaceutische Studentenvereniging „Aesculapius” gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt  de Leidsche Pharmaceutische Studentenvereniging „Aesculapius” zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

De Leidsche Pharmaceutische Studentenvereniging „Aesculapius” verwerkt een groot aantal persoonsgegevens van onder andere de leden en andere geïnteresseerden. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens dient de Leidsche Pharmaceutische Studentenvereniging „Aesculapius” op de juiste manier met persoonsgegevens om te gaan.

In het kader van de publieke dienstverlening legt de Leidsche Pharmaceutische Studentenvereniging „Aesculapius” gegevens vast in een of meer eigen bestanden. De Leidsche Pharmaceutische Studentenvereniging „Aesculapius” gebruikt de gegevens onder meer voor het toezenden van informatie en om bezoekers te attenderen op activiteiten. Hierbij tracht de Leidsche Pharmaceutische Studentenvereniging „Aesculapius” rekening te houden met persoonlijke voorkeuren. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de bezoeker.

Beveiliging gegevens

De Leidsche Pharmaceutische Studentenvereniging „Aesculapius” maakt gebruik van beveiligingsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag

De Leidsche Pharmaceutische Studentenvereniging „Aesculapius” meet informatie van website-bezoekers, zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het verblijf op de site.
Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de website-bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat de Leidsche Pharmaceutische Studentenvereniging „Aesculapius” haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van cookies

De Leidsche Pharmaceutische Studentenvereniging „Aesculapius” maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van zogenaamde cookies. Raadpleeg het cookiebeleid voor meer informatie

Links

Op deze website van de Leidsche Pharmaceutische Studentenvereniging „Aesculapius” staan links naar andere (externe) sites. Let u er op dat de Leidsche Pharmaceutische Studentenvereniging „Aesculapius” niet verantwoordelijk is of kan zijn voor het privacy beleid op dergelijke sites. Wij willen dat onze gebruikers zich hiervan bewust zijn als zij onze site verlaten en zich op de hoogte te stellen van het privacy beleid van iedere site die persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op gegevens verzameld op deze website.

footerlogo

phone 071-5274601 address Postbus 9502
email bestuur@aesculapius.nl   2300 RA Leiden
Ga naar boven