„Aesculapius” heeft veel contact met de zusterverenigingen in Groningen (“Pharmaciae Sacrum”) en Utrecht (“Unitas Pharmaceuticorum”). Zo zijn er gezamenlijke activiteiten zoals een sportdag, een beroependag, een voorjaarsdag en een congres. Samen vormen deze drie verenigingen de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studentenvereniging (K.N.P.S.V.), die contact onderhoudt met onder meer beroepsorganisaties en de farmaceutische industrie.

Verder onderhoudt „Aesculapius” contact met alle scheikundige zusterverenigingen die zijn aangesloten bij de KNCV. Ook heeft „Aesculapius” contact met de andere bètaverenigingen van de Universiteit Leiden. Het bestuur overlegt in het Verenigingenoverleg (VerO) met hen over gezamenlijke activiteiten, zoals het facultair feest, het bètagala, het bètadebat en het open podium.

Tot slot onderhoudt de Vereeniging ook contact met alle andere studieverenigingen van de Universiteit Leiden in het Studieverenigingen Overleg Platform (StOP).

footerlogo

phone 071-5274601 address Postbus 9502
email bestuur@aesculapius.nl   2300 RA Leiden
Ga naar boven