Zusterverenigingen

„Aesculapius” heeft veel contact met de zusterverenigingen in Groningen (“Pharmaciae Sacrum”) en Utrecht (“Unitas Pharmaceuticorum”). Samen met deze verenigingen zijn er activiteiten zoals een sportdag, een Beroependag, een Personal Development Day en een congres. De drie verenigingen vormen samen de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.), die contact onderhoudt met onder meer beroepsorganisaties en de farmaceutische industrie. De zustervereniging in Amsterdam (VCSVU) is momenteel proeflid bij de K.N.P.S.V.

Verder onderhoudt „Aesculapius” contact met alle scheikundige zusterverenigingen die zijn aangesloten bij de KNCV. Ook heeft „Aesculapius” contact met de andere bètaverenigingen van de Universiteit Leiden. Het bestuur overlegt in het Verenigingenoverleg (VerO) met hen over gezamenlijke activiteiten, zoals het Facultair Feest, het Science Gala en het Open Podium, en andere zaken die van belang zijn voor de verenigingen.

Tot slot onderhoudt de vereniging ook contact met alle andere studieverenigingen van de Universiteit Leiden in het Studieverenigingen Overleg Platform (StOP).