Vrienden en donateurs

Om als alumnus betrokken te blijven bij de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen en de vereniging, bieden wij de mogelijkheid om Vriend of Donateur te worden. Als Vriend of Donateur profiteert u van de volgende mogelijkheden:

  • Persoonlijke uitnodigingen voor alumni- en educatieve activiteiten, zoals symposia
  • Halfjaarlijkse nieuwsbrief (online)
  • Reünistenblad
  • Het verenigingsblad, de SQ-linair
  • Constitutie- en kerstkaart
  • Jaaroverzicht met activiteiten waar je van harte welkom bent, zoals de Reünisten-Derde Dinsdag Borrel in maart of het Diesgala in december

Vrienden tekenen een doorlopende machtiging voor een jaarlijkse bijdrage van (minimaal) €20,- tot wederopzegging. Donateurs leveren eenmalig een zelf te bepalen bijdrage van minimaal €25,-.

Met uw bijdrage helpt u „Aesculapius” activiteiten te blijven organiseren voor onze huidige leden, zoals de Buitenland Excursie, Diesweek en symposia, maar natuurlijk ook voor alumni!

Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen als nieuwe Vriend of Donateur van L.P.S.V. „Aesculapius”. U kunt het Vrienden en Donateursformulier hier downloaden. U kunt het machtigingsformulier retourneren naar het adres dat vermeld staat op het formulier. U kunt het formulier ook inscannen en opsturen naar bestuur@aesculapius.nl

 Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!