Om dicht bij de Vereeniging betrokken te blijven, bieden wij afgestudeerde BFW’ers de mogelijkheid om Vriend of Donateur van „Aesculapius” te worden.
Vrienden tekenen een doorlopende machtiging voor een jaarlijkse bijdrage van (minimaal) € 20,- tot wederopzegging.
Donateurs leveren eenmalig een zelf te bepalen bijdrage van minimaal € 25,-.

Als dank kunnen wij u het volgende bieden: een constitutiekaart bij de installatie van een nieuw bestuur, het periodieke Vereenigingsblad SQ-linair en/of een overzicht van de data van activiteiten waarop Vrienden en Donateurs welkom zijn.

Met uw bijdrage helpt u ons activiteiten te blijven organiseren voor zowel onze huidige leden als onze oud-leden, zoals de jaarlijkse Reünisten DDB in maart of de Reünistendag die eens in de vijf jaar plaatsvindt. Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen als nieuwe Vriend of Donateur van de Vereeniging.

U kunt het Vrienden en Donateursformulier hier downloaden. Dit kunt u retourneren naar het adres dat vermeld staat op het formulier. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

footerlogo

phone 071-5274601 address Postbus 9502
email bestuur@aesculapius.nl   2300 RA Leiden
Ga naar boven