Verenigingsdocumenten

Corona protocol

In 2020 is het corona protocol opgesteld. In dit protocol staat beschreven welke regels rondom COVID-19 worden gehandhaafd binnen de vereniging. Het document is hier te vinden. Deze is voor het laatst herzien op 27-01-2022. 

Meerjarig beleidsplan

In het bestuursjaar 2017 -2018 is een meerjarig beleidsplan (MBP) opgesteld. In het MBP zijn de visie van „Aesculapius” en de meerjarendoelen van de vereniging opgesteld met behulp van de speerpunten 'Toegankelijkheid', 'Alumni' en 'Contacten'. Het MBP dient als leidraad voor elk bestuur. Het meerjarig beleidsplan wordt ieder jaar intern geëvalueerd. Het document zal elke vijf jaar volledig worden herzien. Er zal in het jaar voorafgaand aan deze herziening een enquête worden gehouden onder alle studenten van de opleidingen die de vereniging vertegenwoordigt.

Het MBP is hier te vinden.

Statuten

De statuten zijn de grondregels van de vereniging. In de statuten staat onder andere wie allemaal lid mogen worden van „Aesculapius”, het doel van de vereniging, de samenstelling van het bestuur en nog veel meer! De statuten zijn op aanvraag in te zien op 't Hok of via de Kamer van Koophandel. 

Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement (HR) is een verzameling van regels binnen de vereniging „Aesculapius”. Het HR dient als ondersteuning van de statuten. In het HR staan ondere andere al onze commissies beschreven, de taken van de verschillende bestuursfuncties en de regels omtrent de disputen van „Aesculapius”

Het Huishoudelijk Reglement is hier te vinden.

In- en uitschrijfprotocol voor activiteiten

In het in- en uitschrijfprotocol voor activiteiten staat beschreven aan welke voorwaarden een lid moet voldoen om zich zonder (financiële) consequenties uit te schrijven voor een activiteit. Deze consequenties staan ook beschreven in het document.

Het in- en uitschrijfprotocol voor activiteiten is hier te vinden. Voorbeelden van situaties ter illustratie zijn hier te vinden.

Alcohol- en drugsprotocol

In het bestuursjaar 2018-2019 is het alcohol- en drugsprotocol opgesteld. In dit document staat beschreven wat de regelgeving is rondom alcohol- en drugsgebruik tijdens „Aesculapius”-activiteiten. Het document is hier te vinden.

Contact opnemen?

L.P.S.V. „Aesculapius”

Einsteinweg 55
2333CC LEIDEN
Telefoonnummer: 071-5274601
e-mail: bestuur@aesculapius.nl

Postadres:
Ab-actiaat t.a.v. M.R.A. Ritsma
Gorlaeus Laboratoria
Postbus 9502
2300RA LEIDEN

logo rond footer