Waerde Leeden,

Dat de Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius” de oudste en mooiste vereniging in Leiden is, hoef ik u niet te vertellen, want dat wist u al. Ook wist u natuurlijk al dat zij sinds 16 november 1885 bestaat, maar wat er in die roemrijke geschiedenis allemaal is gebeurd is u misschien wat minder bekend. Over de eerste 100 jaar kan ik zeer kort zijn: deze jaren waren zeer succesvol en in die jaren is een prachtig fundament opgebouwd waar de Vereeniging vandaag de dag verder op bouwt en waardoor zij nu vaak superieur is aan andere vereniging in de kwaliteit en kwantiteit van haar activiteiten. In deze eerste 100 jaar zijn er natuurlijk genoeg hoogte– en dieptepunten geweest, maar het belangrijkste is dat L.P.S.V. „Aesculapius” nog steeds een bekende en beruchte naam is in het Leidse studentencircuit.  

In de laatste +/- 30 jaar heeft een aantal flinke dieptepunten plaatsgevonden waar ik er kort 2 van zal bespreken die van cruciaal belang zijn geweest en de Vereeniging voor altijd zullen bijblijven. In 1984 besloot de regering dat er te veel apothekers in Nederland waren en dat er van de toen 4 apothekersopleidingen 2 moesten verdwijnen. Na onderhandelingen met de Universiteit van Utrecht en die van Leiden werd besloten dat Leiden haar apothekersopleiding moest sluiten en niet Utrecht, wat eerst de bedoeling was. Met het sluiten van Farmacie in Leiden, zou daarmee met het 100 jarig jubileum van L.P.S.V. „Aesculapius” het boek definitief  sluiten voor „Aesculapius”. Zij het niet dat in het bijzonder één man daar een stokje voor stak: professor Douwe Durk Breimer. In plaats van verwoede pogingen te doen om een doorstart te maken met Farmacie in Leiden leek het hem beter een nieuwe opleiding te starten waar top-farmacologen zouden worden opgeleid tot de ultieme medicijnmakers. Door deze prachtige doorstart naar de studie Bio-Farmaceutische Wetenschappen werd de kennis die ’t Leidsche heeft over medicijnen niet weggegooid en zo ontstond er een nieuwe opleiding in Nederland. Als dank voor het redden van de kennis en „Aesculapius” mag prof. D.D. Breimer zich momenteel de erevoorzitter van „Aesculapius” noemen.

Doordat „Aesculapius” nog altijd bestond, kon zij haar prachtige tradities in ere houden en die zelfs uitbreiden. Naast de buste van Asklepios, het katheder en de praeseshamer, waren de ereleden van mening dat er ook een Vaandel moest komen. Dat Vaandel kwam er en werd met het 100-jarig jubileum aangeboden aan het bestuur van „Aesculapius”. Het Vaandel werd begeerd en 25 jaar lang overkwam het Vaandel niks. Totdat zij zoek raakte in de trein. De Vereeniging stond op z’n kop en elke mogelijke oplossing van dit probleem werd onderzocht. Uiteindelijk werd er besloten een nieuw Vaandel te maken. Dat Vaandel werd gemaakt door de moeder van de praeses van de Vereeniging op dat moment; Mia Doop – Van Ooijen.

Dit nieuwe Vaandel, ook wel de Leidsche Trotsch genoemd, is tegenwoordig het belangrijkste Vereenigingseigendom dat er is. Niets is gewilder dan zij en dat wordt ook gemerkt door het bestuur van „Aesculapius”. Steeds meer wordt er gemerkt tijdens recepties, constitutieborrels, ALV’s en zelfs gebruikelijke Hokdagen dat er één traditie is binnen „Aesculapius” die absoluut niet gemist kan en mag worden; het aanstellen van een Vaendrigh. In 1985 is deze traditie geboren en nog steeds wordt dit nageleefd. Maar zoals elke Vaendrigh probeert te leren van zijn voorganger, zo probeert ook elke externe vereniging meer te leren over het veiligstellen van de Leidsche Trotsch. Alsof er zich een ware wapenwedloop om de Leidsche Trotsch afspeelt.

Nog altijd loopt „Aesculapius” voorop in deze wapenwedloop, maar met veel nieuwe gevaren aankomend jaar is het niet zeker of dat zo zal blijven. Daarom zal ik, Michiel Christiaansen, aankomend jaar de zware taak op mij nemen om de mooiste vrouw van Leiden, de Leidsche Trotsch, te beschermen. Ik zal naast haar staan en gaan waar zij is, zodat zij nooit in gevaar komt. Een ieder die niet bevoegd is om haar aan te raken (lees: vrouwen (op een vrouwelijke praeses na) en iedereen anders dan mensen die haar een warm hart toedragen) zal worden afgestopt voordat het te laat is en voordat de Vereeniging in verlegenheid wordt gebracht.

Vivat, Crescat, Floreat, „Aesculapius”!

Michiel Christiaansen
h.t. Vaendrigh

footerlogo

phone 071-5274601 address Postbus 9502
email bestuur@aesculapius.nl   2300 RA Leiden
Ga naar boven