De Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) is de overkoepelende vereniging voor Farmaciestudenten en studenten (Bio-)Farmaceutische Wetenschappen. Als lid van L.P.S.V. „Aesculapius” ben je automatisch lid van de K.N.P.S.V., en dat brengt vele mogelijkheden met zich mee!

De K.N.P.S.V. is een landelijke vereniging, die bestaat uit alle leden van L.P.S.V. „Aesculapius”, G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”, de studievereniging voor farmaciestudenten in Groningen en U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” de studievereniging voor farmaciestudenten in Utrecht. De VCSVU uit Amsterdam, de studievereniging voor Farmaceutische Wetenschappen, is momenteel proeflid. 

Om de contacten tussen de (Bio-)Farmaceutische studenten te bevorderen, organiseert de K.N.P.S.V. haar eigen activiteiten. De grootste activiteit is het jaarlijkse congres. Het congres wordt elk jaar tijdens het Hemelvaartsweekend gehouden en vormt een mooie afwisseling tussen educatieve en sociale activiteiten. Verder organiseert de Toekomst- en OpleidingsPerspectievencommissie de educatieve activiteiten, de Internationale Commissie (IC) de TWIN (zie verderop) en internationale lezingen, wordt ieder jaar een sportdag georganiseerd, komt vijfmaal per jaar het verenigingsblad de Folia Pharmaceutica uit en wordt eens in de twee jaar een Beroependag georganiseerd. Dit is nog maar een greep uit de vele activiteiten van de K.N.P.S.V.!

De K.N.P.S.V. biedt de mogelijkheid snuffelstages te lopen in een openbare apotheek, ziekenhuisapotheek en de farmaceutische industrie. De K.N.P.S.V. heeft ook contact met de European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en de International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF). EPSA is de Europese equivalent van de K.N.P.S.V., waar vrijwel alle Europese landen met een Farmaciestudie bij aangesloten zijn. Met EPSA wordt jaarlijks de TWIN georganiseerd, een uitwisselingsproject met Farmaciestudenten uit een ander land. Ook wordt er tweemaal per jaar een internationaal congres gehouden, telkens in een ander land. Als je geïnteresseerd bent in in het buitenland werken, dan bestaat het Individual Mobility Project (IMP). Dit project biedt masterstudenten of net afgestudeerde studenten de mogelijkheid om een betaalde stage voor een aantal maanden in het buitenland te doen. Daarnaast is het mogelijk om een internationale stage te lopen, namelijk met het Student Exchange Program. Met dit programma wordt de mogelijkheid geboden aan Farmaceutische studenten voor een aantal weken in een land naar keuze een stage in een apotheek te lopen. 

Ben je geïnteresseerd geraakt in de K.N.P.S.V., of heb je een vraag aan de hand van het bovenstaande stuk? Schroom dan vooral niet om een mail te sturen naar bestuur@knpsv.nl, spreek één van ons aan op een activiteit van „Aesculapius”, kijk op de website www.knpsv.nl, of volg ons op verschillende social media!

K.N.P.S.V.-bestuur 2017-2018:

Fleur van Gelder              Voorzitter
Inge ten Seldam               Secretaris
Niek Metzlar                    Penningmeester
Ceren Zwijnenburg           Commissaris Buitenland
James Nyirenda                Commissaris Algemene Zaken

 KNPSV 115

 

footerlogo

phone 071-5274601 address Postbus 9502
email bestuur@aesculapius.nl   2300 RA Leiden
Ga naar boven