K.N.P.S.V.

De Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) is de overkoepelende vereniging voor Farmaciestudenten en studenten (Bio-)Farmaceutische Wetenschappen. Als lid van L.P.S.V. „Aesculapius” ben je automatisch lid van de K.N.P.S.V., en dat brengt vele mogelijkheden met zich mee!

De K.N.P.S.V. is een landelijke vereniging, die bestaat uit alle leden van L.P.S.V. „Aesculapius”, G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”, de studievereniging voor farmaciestudenten in Groningen en U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” de studievereniging voor farmaciestudenten in Utrecht. Daarnaast is de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU) van Amsterdam proeflid bij de K.N.P.S.V. Wij organiseren verschillende activiteiten om de (bio-)farmacie studenten bij elkaar te brengen. Deze activiteiten worden georganiseerd door commissies bestaande uit leden van de verschillende afdelingen. De grootste activiteit die de K.N.P.S.V. heeft is het jaarlijkse congres. Tijdens het congres worden verschillende sociale- en educatieve activiteiten georganiseerd.

De K.N.P.S.V. biedt de mogelijkheid snuffelstages te lopen in een openbare apotheek, ziekenhuisapotheek en de farmaceutische industrie. De K.N.P.S.V. heeft contact met de European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en de International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF). In samenwerking met EPSA wordt jaarlijks de TWIN georganiseerd, een uitwisselingsproject met Farmaciestudenten uit een ander land. Ook wordt er twee keer per jaar een internationaal congres georganiseerd, telkens in een ander land. In samenwerking met IPSF hebben leden van de K.N.P.S.V. de mogelijkheid om een stage in het buitenland te lopen met het Student Exchange Program (SEP).

Ben je geïnteresseerd geraakt in de K.N.P.S.V., of heb je een vraag aan de hand van het bovenstaande stuk? Schroom dan vooral niet om een mail te sturen naar bestuur@knpsv.nl, spreek één van ons aan op een activiteit van „Aesculapius”, kijk op de website www.knpsv.nl, of volg ons op verschillende social media!

K.N.P.S.V.-bestuur 2019-2020:

  • Elvira den Hertog  - voorzitter
  • Inge Flier - secretaris
  • Ellen van der Meer - penningmeester
  • Bram Wagner - commissaris Buitenland
  • Eline Tielen - commissaris Algemene Zaken

Foto site Aesculapius 2