De Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) is de overkoepelende vereniging voor farmaciestudenten en studenten biofarmaceutische wetenschappen. Als lid van L.P.S.V. „Aesculapius” ben je automatisch lid van de K.N.P.S.V., en dat brengt vele mogelijkheden met zich mee!

De K.N.P.S.V. is een landelijke vereniging, wat betekent dat niet alleen de leden van L.P.S.V. „Aesculapius” hieronder vallen, maar ook de leden van G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”, de studievereniging voor farmaciestudenten in Groningen, en de leden van U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” de studievereniging voor farmaciestudenten in Utrecht. Door het samenbrengen van deze verschillende verenigingen kunnen we veel van elkaar leren en elkaar steunen waar nodig. Al is het natuurlijk ook gewoon gezellig om samen te komen met andere studenten en eens een andere stad te bezoeken. Elk jaar komt het bestuur van de K.N.P.S.V. uit één van de steden, en dit jaar komen we uit Utrecht!

Om de contacten tussen de (bio-)farmaceutische studenten te bevorderen, organiseert de K.N.P.S.V., net als „Aesculapius”, haar eigen activiteiten, die georganiseerd worden door onze commissies. De grootste activiteit is het jaarlijkse Congres der K.N.P.S.V. Het wordt elk jaar tijdens het Hemelvaartsweekend gehouden en vormt een mooie mix tussen educatieve en sociale activiteiten. Verder organiseert de Toekomst- en OpleidingsPerspectieven (TOP) commissie de educatieve activiteiten, de Internationale Commissie (IC) de TWIN (zie verderop) en internationale lezingen, wordt ieder jaar een Sportdag georganiseerd, komt vijfmaal per jaar het verenigingsblad de Folia Pharmaceutica uit, wordt er een activiteit georganiseerd samen met ‘De Geneeskundestudent’, een eerstejaarsactiviteit, en wordt eens in de twee jaar een Beroependag georganiseerd.

Naast de binding tussen de verschillende steden, staat de K.N.P.S.V. ook voor het professionele aspect. Zo hebben wij contact met verschillende beroepsverenigingen, namelijk de KNMP, de VJA, de NIA, de VAZA, de NVZA, de NVPF en de NVKFB. De banden met deze verenigingen geven oriënterende mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om Snuffelstages te lopen in een openbare apotheek, ziekenhuisapotheek en de farmaceutische industrie. Wil jij dus bijvoorbeeld weten hoe een dag bij de afdeling Research & Development verloopt? Dan kan dat geregeld worden via de K.N.P.S.V.

Een ander belangrijk speerpunt van de K.N.P.S.V. is het internationale aspect. Wij hebben namelijk contact met de European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en de International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF). EPSA is de Europese equivalent van de K.N.P.S.V., waar vrijwel alle Europese landen met een farmaciestudie bij aangesloten zijn. Met EPSA organiseren we jaarlijks de TWIN, een uitwisselingsproject met farmaciestudenten uit een ander land. Dit jaar gaan we naar Amiens, in Frankrijk! Ook wordt er tweemaal per jaar een internationaal congres gehouden, telkens in een ander land. Tijdens deze congressen is er een educatief, sociaal en cultureel programma. Als je geïnteresseerd bent in daadwerkelijk in het buitenland werken, dan bestaat het Individual Mobility Project (IMP). Dit project biedt masterstudenten of net afgestudeerde studenten de mogelijkheid om een betaalde stage voor een aantal maanden in het buitenland te doen.

Ook vanuit IPSF, de wereldwijde organisatie voor farmaceutische studenten, worden verschillende projecten georganiseerd. Zo wordt er jaarlijks een congres georganiseerd, dat qua opzet gelijk is aan een EPSA congres. Daarnaast is het mogelijk om een internationale stage te lopen, namelijk met het Student Exchange Program. Met dit programma wordt de mogelijkheid geboden aan farmaceutische studenten voor een aantal weken in een land naar keuze een stage in een apotheek te lopen. Deze stages vinden meestal plaats in de zomer, zodat je er geen colleges voor hoeft te missen. Een mooie kans om de farmacie in je droomland te leren kennen en hier ook nog eens een prachtige vakantie aan vast te plakken!

Ben je geïnteresseerd geraakt in de K.N.P.S.V., of heb je een vraag aan de hand van het bovenstaande stuk? Schroom dan vooral niet om een mail te sturen naar bestuur@knpsv.nl, spreek één van ons aan op een activiteit van „Aesculapius”, kijk op de website www.knpsv.nl, of volg ons op verschillende social media!

K.N.P.S.V.-bestuur 2017-2018:

Fleur van Gelder              Voorzitter
Inge ten Seldam               Secretaris
Niek Metzlar                    Penningmeester
Ceren Zwijnenburg           Commissaris Buitenland
James Nyirenda                Commissaris Algemene Zaken

 KNPSV 115

 

footerlogo

phone 071-5274601 address Postbus 9502
email bestuur@aesculapius.nl   2300 RA Leiden
Ga naar boven