Onze Vereeniging heeft zeven professoren die zichzelf erelid van L.P.S.V. „Aesculapius” mogen noemen. Eén daarvan bekleedt de functie van erevoorzitter.

De ereleden zijn buitengewoon belangrijk voor de Vereeniging. Zij hebben zich in het verleden actief ingezet voor de Vereeniging en staan nog steeds altijd klaar voor de Vereeniging en het bestuur. Als er contactpersonen nodig zijn voor het Middagsymposium, de Buitenland Excursie of de Diesviering, zijn zij altijd bereid om te kijken of zij iemand kennen die ons zou kunnen helpen. Ook zijn zij altijd geïnteresseerd om te horen wat er zich allemaal binnen de Vereeniging afspeelt tijdens de jaarlijkse bezoeken van het bestuur.

Prof. dr. D.D. Breimer is de erevoorzitter van L.P.S.V. „Aesculapius”. In 1985 vond de regering dat er teveel Farmacie opleidingen in Nederland waren, waardoor de Farmacie opleiding in Leiden opgeheven werd. Om de opleiding in Leiden te redden heeft prof. dr. Breimer de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen opgericht. Mede door hem heeft de Vereeniging kunnen blijven bestaan en daar zijn wij hem ontzettend dankbaar voor. Prof. dr. Breimer heeft Farmacie gestudeerd in Groningen en is in 1974 cum laude gepromoveerd in het vakgebied farmacologie. Hij heeft zijn oratie in oktober 1976 gehouden met als onderwerp ‘Farmacotherapie op maat’. Van 2001 tot 2007 was hij Rector Magnificus van de Universiteit Leiden en van 1992 tot 2001 was hij wetenschappelijk directeur van het LACDR. Prof. dr. Breimer heeft verscheidene eredoctoraten ontvangen van onder andere de Universiteit van Gent, de Universiteit van Uppsala en de Hoshi Universiteit in Tokio.

Prof. dr. H.J. de Jong is erelid van de Vereeniging sinds 16 november 1984. Hij heeft Scheikunde en Natuurkunde gestudeerd en is in juni 1973 cum laude gepromoveerd. Op 2 mei 1975 hield prof. dr. de Jong zijn oratie over ‘Pro analyse’. Hij heeft posities bekleed binnen de Universiteit Leiden op het gebied van analytische chemie en farmaceutische kwaliteit. Daarnaast heeft hij ook functies bekleed binnen de industrie op het gebied van pre-clinical development en regulatory affairs. Hij is van 2007 tot 2010 voorzitter geweest van de European Pharmacopoeia Commission en is ook één van de oprichters van IPEC Europe (International Pharmaceutical Excipients Council). Professor de Jong is wetenschappelijk secretaris van het FIP geweest en heeft in 2014 de Louis Blecher Outstanding Lifetime Achievement Award ontvangen.

Prof. dr. H.E. Junginger is op 21 november 1995 erelid geworden van „Aesculapius”. Hij heeft Farmacie gestudeerd in München en is in juni 1972 gepromoveerd. Zijn oratie droeg de titel ‘Farmaceutisch-technologische kwaliteit’. Professor Junginger werd in 1982 benoemd tot hoogleraar Farmaceutische Technologie aan de Universiteit  Leiden. Van 1984 tot 2004 was hij directeur van het Instituut voor Farmaceutische Technologie van het Leiden/Academic Centre for Drug Research. Prof. dr. Junginger heeft 23 jaar lang gewerkt voor de Universiteit Leiden. Hij heeft na zijn werk bij de universiteit een aantal maanden per jaar doorgebracht bij universiteiten in Thailand en Singapore om afgestudeerde studenten en docenten te helpen in hun onderzoek. Daarnaast is hij van 1995 tot en met 2003 wetenschappelijke secretaris geweest bij de International Pharmaceutical Federation (FIP). 

Prof. dr. G.J. Mulder is sinds 2001 erelid van L.P.S.V. „Aesculapius”. Hij heeft Scheikunde gestudeerd en is in 1973 gepromoveerd. Op 29 maart 1985 hield hij zijn oratie met als titel: ‘Toxicologie: van risicoschatting naar wetenschap’ en is dus gepromoveerd in het vakgebied toxicologie. Professor Mulder is naast wetenschappelijk directeur van het LACDR ook opleidingsdirecteur van BFW geweest. In juli 2015 is prof. dr. Mulder benoemd tot erelid van de Gezondheidsraad; in 1986 nam hij deel aan de Commissie Beoordeling Carcinogeniteit van Stoffen en hij is maar liefst 15 jaar (van 1999 tot 2014) voorzitter geweest van de Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS).

Prof. dr. A.P. IJzerman is op 5 april 2004 benoemd tot erelid der L.P.S.V. „Aesculapius”. Hij heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in juni 1985 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met een onderwerp op het gebied van receptor onderzoek. In 2001 is hij benoemd tot hoogleraar Farmacochemie. Professor IJzerman is voorzitter geweest van de Federatie voor Innovatief Geneesmiddelonderzoek Nederland (FIGON). Daarnaast is hij in juli 2015 benoemd tot secretaris Natuurwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Prof. dr. IJzerman is hoofd van de afdeling Medicinal Chemistry van het LACDR.

Prof. dr. M. Danhof is erelid der L.P.S.V. „Aesculapius” sinds 2005. Prof. dr. Danhof heeft Farmacie gestuurd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 1980 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het gebied van farmacologie. Hij heeft van 1980 tot en met 1983 gewerkt bij een topinstituut in de Verenigde Staten. In april 1997 heeft hij zijn oratie gehouden met als titel: ‘Farmacologie in spiegelbeeld’ en is sindsdien hoogleraar bij onze faculteit, in maart 2017 zal hij met emeritaat gaan. Daarnaast werd hij in 2007 hoogleraar bij het LUMC. Van 2005 tot en met 2012 is hij wetenschappelijk directeur geweest van het LACDR en is ook lange tijd voorzitter geweest van de afdeling Farmacologie van het LACDR. In 1998 richtte hij LAP&P Consultants BV op. Prof. dr. Danhof is sinds 2015 voorzitter van de commissie die zich bezig houdt met het organiseren van de ‘6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017’ in Stockholm, Zweden. Op 23 april 2014 werd professor Danhof benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw vanwege zijn onderzoek naar efficiëntere geneesmiddelen. 

Prof. dr. A.F. Cohen is sinds 10 juni 2013 erelid der L.P.S.V. „Aesculapius”. Hij heeft Geneeskunde en Farmacie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. In mei 1986 is hij gepromoveerd met als onderwerp: ‘The Human Pharmacology of Acrivastine and Lamotrigine’. Prof. Cohen heeft zijn oratie gehouden in 2011 met als titel: ‘Klinische Farmacologie – tussen middel en kwaal’. Hij is mede-oprichter en al 25 jaar CEO van het Centre for Human Drug Research (CHDR). Daarnaast is professor Cohen editor-in-chief van de British Journal of Clinical Pharmacology.

footerlogo

phone 071-5274601 address Postbus 9502
email bestuur@aesculapius.nl   2300 RA Leiden
Ga naar boven