Kascommissie

De Kascommissies bestaat uit de twee voorgangers van de huidige quaestor (penningmeester) van de vereniging. Zij houden alle inkomsten en uitgaven in de gaten. 

Onze vereniging organiseert verschillende activiteiten voor verschillende soorten studenten. Geld speelt hierbij uiteraard een centrale rol. Zonder geld waren we niet in staat om te doen wat we nu doen en zonder goede supervisie bestonden we niet inmiddels al 132 jaar. Dit brengt ons op de taak van de Kascommissie: nauwkeurig kijken naar de uitgaven en inkomsten van de vereniging. Het is gebruikelijk dat deze commissie bestaat uit twee voorgangers van de quaestor, aangezien zij al minstens een jaar ervaring hebben met de financiën van de vereniging. Naast het nauwkeurig in de gaten houden van de huidige quaestor, zijn we ook een beslissend orgaan voor het Fonds Eigen Initiatief. Dit fonds is voor leden die originele ideeën hebben voor bijvoorbeeld een nieuwe commissie of een sportieve of culturele activiteit. Voel je vrij om je voorstel op te sturen naar bestuur@aesculapius.nl

Ben je geïnteresseerd in de financiën van de vereniging? Neem contact op met ons of met Joep Feijen, de huidige quaestor. Vanwege onze passie voor geld leggen we je graag alles uit! 

Namens de Kascommissie, 

Emma Pool

Jiry Boltjes