Kascommissie

De Kascommissies bestaat uit de twee voorgangers van de huidige quaestor (penningmeester) van de vereniging. Zij houden alle inkomsten en uitgaven in de gaten. 

Beste lezer, lieve (oud-)leden,

Ieder jaar organiseren het bestuur en de commissies van L.P.S.V. „Aesculapius” een breed scala aan educatieve en sociale activiteiten voor haar leden. Gezonde financiën zijn hierbij uiteraard van groot belang. Om dit te behouden en de vereniging weer een jaar langer te laten bestaan, houdt de quaestor van het bestuur dagelijks o.a. de boekhouding en financiële stukken bij. Hij/zij doet dat inmiddels al ruim 133 jaar lang!

De Kascommissie is de commissie binnen „Aesculapius” die verantwoordelijk is voor het adviseren en controleren van de quaestor van het bestuur bij zijn/haar taken. De Kascommissie bestaat uit twee oud-quaestoren van het bestuur, dit jaar van het 132e en 133e bestuur. Wij vergaderen meerdere keren in het jaar met de huidige quaestor van het bestuur om de Algemene Ledenvergaderingen voor te bereiden en verdere financiën te bespreken. Hierbij kan je o.a. denken aan het controleren van de begrotingen en afrekeningen voor al onze evenementen. Ook zijn wij een beslissend orgaan voor het Fonds Eigen Initiatief, een geldpotje dat aangeschreven kan worden door leden als ze een leuk en origineel idee hebben voor (bijvoorbeeld) een extra activiteit.

Ben jij als lid geïnteresseerd in de financiën van onze vereniging? Spreek dan vooral een keertje de quaestor van het bestuur, Rebecca Ultee, of ons aan! Wij laten je vol enthousiasme zien hoe leuk en uitdagend de financiën van „Aesculapius” zijn.

Namens de Kascommissie 2019-2020,

Emma Pool en Joep Feijen