Reglementencommissie

De reglementencommissie bestaat vrijwel altijd uit de twee preasides uit de afgelopen jaren. Zij geven het huidige bestuur advies over allerhande zaken. 

Waerde Leden,

Elk jaar kent zijn eigen uitdagingen en elk bestuur gaat hier anders mee om. Ondanks deze uitdagende dynamiek heeft „Aesculapius” zich gedurende 134 als stabiele eenheid weten te identificeren. Waar vele studenten kampen met een verzwakte of geheel afwezige ruggengraat, kent „Aesculapius” dit probleem zeker niet. De backbone van onze prachtige Vereeniging bestaat uit het Huishoudelijk Reglement en de statuten. Deze documenten beschrijven de doelen, de regels en de rechten van de L.P.S.V. „Aesculapius”. Elk bestuur heeft de mogelijkheid om naast het volgen van deze leidraad, ook haar eigen invulling te geven aan een jaar. Om er voor te zorgen dat deze bestuurlijke identiteit niet ingaat tegen de backbone van de Vereeniging is er de Reglementencommissie (RegCo).

De RegCo bestaat uit de twee meest recente oud-praesides van „Aesculapius” en zorg ervoor dat regels worden gevolgd, het doel in zicht blijft en dat een zittend bestuur in het gareel blijft. Daarnaast staat de RegCo altijd klaar met advies en steun wanneer het bestuur hier behoefte aan heeft. De leden van de RegCo vervullen de rol van de wijze (groot)vaders van het bestuur maar wanneer nodig ook die van rechter, politieagent of advocaat. Tot slot zorgt de RegCo er ook voor dat het Huishoudelijk Reglement en de Statuten worden nageleefd, bijgewerkt en altijd in lijn zijn met eventuele veranderingen binnen de vereniging.

Voor dit jaar bestaat de Reglementencommissie uit Bjorn Bouwer (e.t. praeses aesculapii 2017-2018) en Milan van der Vlugt (e.t. praeses aesculapii 2018-2019). Zij zullen zich gedurende het jaar inzetten voor alle bovengenoemde zaken en hopen het bestuur te ondersteunen in wederom een fantastisch verenigingsjaar voor de L.P.S.V. „Aesculapius”!

Namens de Reglementencommissie 2019-2020,

Bjorn Bouwer
Milan van der Vlugt

Snapchat 1607190251 1