Bestuur

De Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius” is opgericht in 1885 en heeft jaarlijks een nieuw bestuur dat wisselt in juni. Het bestuur heeft de belangrijke taak om de vereniging draaiende te houden, commissies te ondersteunen waar nodig, en natuurlijk het behartigen van de belangen van de leden.

Het 135e bestuur der L.P.S.V. „Aesculapius” 'Empower' voor het jaar 2020-2021 bestaat uit:

Emma Eikmans – praeses
Nikita Koster – ab-actis
Luc van Rijn – quaestor
Tessa Goedhart – assessor I
Quinten Sprenkels – assessor II

Het bestuur presenteert de voortgang die ze heeft gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s). Voor leden is dit het moment om te zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt, maar ook om een mening en input te geven!

De praeses (voorzitter) is de officiële woordvoerder van de vereniging. Hij is de contactpersoon voor het contact naar andere partijen en leidt alle vergaderingen.  De praeses organiseert hiernaast twee symposia, namelijk het Middagsymposium en een symposium gedurende de FIGON Dutch Medicine Days.

De ab-actis (secretaris) houdt alle ingekomen en uitgegane post bij. Tevens houdt de ab-actis contact met de ereleden, verschillende professoren en natuurlijk de leden. Bovendien is de ab-actis verantwoordelijk voor de jaarplanning, het ledenbestand en het archief. Daarnaast organiseert de ab-actis de Ouderdag, het Overdrachtsdiner en het Oud-besturendiner.

De quaestor (penningmeester) is verantwoordelijk voor alle geldzaken van de vereniging. De quaestor onderhoudt de jaarcontracten, is bezig met de acquisitie en ondersteunt de commissiequaestoren.

De assessor I (commissaris I) is verantwoordelijk voor de organisatie van de Buitenland Excursie. Verder gaat de assessor I over de promotie van activiteiten, de website en de eerstejaarscommissie ‘Panacea’.

De assessor II (commissaris II) gaat over alle onderwijsgerelateerde zaken (zoals de tentamentrainingen en de boekverkoop) en neemt plaats in de Opleidingscommissie. Daarnaast organiseert de assessor II de Eerstejaarsexcursie en de maandelijkse Derde Dinsdag Borrel!

Voor vragen is het bestuur bereikbaar op 071-5274601 of kan er gemaild worden naar bestuur@aesculapius.nl.

847a35fa 00dd 4ea1 801d 7734d2756dc6