De Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius” is opgericht in 1885 en heeft sindsdien jaarlijks een nieuw bestuur. Het bestuur mag een jaar lang de Vereeniging leiden.

Het 132e bestuur der L.P.S.V. „Aesculapius” 'Bouwnce' voor het jaar 2017-2018 bestaat uit de volgende leden:
Bjorn Bouwer – praeses
Manon Wauters – ab-actis
Emma Pool – quaestor
Floor de Jong – assessor I
Marije Otto – assessor II

Het bestuur heeft de belangrijke taak om de Vereeniging draaiende te houden. Het bestuur is er natuurlijk niet alleen om de zakelijke en financiële contacten van de Vereeniging te onderhouden, maar is er ook juist voor de leden. Het bestuur ondersteunt de diverse commissies die „Aesculapius” rijk is en organiseert zelf ook nog verscheidene activiteiten.

De Vereeniging is democratisch opgezet, wat betekent dat alle leden inspraak hebben op wat er in de Vereeniging omgaat. De leden kunnen hun mening aan het bestuur geven tijdens de Algemene Leden Vergaderingen (ALV's). Het bestuur zal vervolgens zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de leden.

Het bestuur van „Aesculapius” bestaat uit vijf personen die elk hun eigen taak hebben binnen het bestuur. Omdat „Aesculapius” de oudste studievereniging van Leiden is, zijn er vele oude tradities. Zo worden nog steeds de originele Latijnse benamingen gebruikt om de functies aan te duiden.

De praeses (voorzitter) is de officiële woordvoerder van de Vereeniging. Hij is de contactpersoon voor het contact naar andere partijen en leidt alle vergaderingen.  De praeses organiseert hiernaast nog twee symposia, namelijk het middagsymposium en een symposium gedurende de FIGON Dutch Medicine Days.

De ab-actis (secretaris) houdt alle ingekomen en uitgegane post bij, evenals alle mailtjes! Tevens verzorgt de ab-actis alle contacten die de Vereeniging heeft, zowel met de ereleden en professoren als met mensen in het bedrijfsleven en de leden. Bovendien is de ab-actis verantwoordelijk voor de jaarplanning, het ledenbestand en het archief. Daarnaast zorgt de ab-actis voor de organisatie van het Overdrachtsdiner, het Oud-besturendiner en de Ouderdag. 

De quaestor (penningmeester) bezet de derde functie van het bestuur. De quaestor is verantwoordelijk voor alle geldzaken van de Vereeniging en is ook het aanspreekpunt wat betreft acquisitie. 
De assessor I (commissaris I) is samen met de assessor II verantwoordelijk voor de organisatie van de Buitenland Excursie. Ook is de assessor I mentor van de eerstejaarscommissie Panacea. Verder gaat ze over social media.

De assessor II (commissaris II) gaat over alle onderwijs gerelateerde dingen (zoals de tentamentrainingen en de boekverkoop) en beheert daarnaast de Vereenigingseigendommen en de website. Verder maakt de assessor II deel uit van de studiecommissie en de opleidingscommissie. Daarnaast organiseert de assessor II de eerstejaarsexcursie. Ook organiseert de assessor II elke maand de Derde Dinsdag Borrel!

Voor vragen is het bestuur bereikbaar op 071-5274601 of kan er gemaild worden naar bestuur@aesculapius.nl.

 Bestuursfotos2018 2018 137

footerlogo

phone 071-5274601 address Postbus 9502
email bestuur@aesculapius.nl   2300 RA Leiden
Ga naar boven