Nieuws

Lunchlezing Zebravissen

Lunchlezing Zebravissen

Het heeft even geduurd maar woensdag 12 december is het weer tijd voor de tweede lunchlezing van het jaar! De lunchlezing zal deze keer worden verzorgd door Rob van Wijk, onderzoeker bij het LACDR. Rob is een alumnus van Bio-Farmaceutische Wetenschappen en is in 2015 begonnen met zijn promotieonderzoek bij het de afdeling Systems Biomedicine and Pharmacology. “Over grenzen heen kijken: onderzoek naar de rol van zebravissen in geneesmiddelenontwikkeling” zo zal de lezing heten en gaat in het kort over het gebruik van zebravissen in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Hier wil je bij zijn!

De lunchlezing zal plaatsvinden op 12 december in collegezaal C1. De lunchlezing zal om 12.45 beginnen.

Wij hopen natuurlijk iedereen te zien tijdens de lezing!

Studiecommisie ‘Eruditia’

Tutoraat Statistiek 2

Tutoraat Statistiek 2

Voor studenten die moeite hebben met het vak Statistiek 2 organiseert „Aesculapius” een tutoraat. Het tutoraat bestaat uit een middag oefenen met de tentamenstof onder begeleiding van Ilse van Beelen, een masterstudent Statistiek. Het tutoraat vindt plaats op 7 december van 15.00-17.00 uur in C6. De kosten voor het tutoraat bedragen €6,00 en kan bij inschrijving worden betaald. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. Als het tutoraat vol zit, zal je op een wachtlijst geplaatst worden. De uiterlijke in- en uitschrijfdatum is 4 december 2018. Aanmelden kan via de website, nadat je ingelogd bent.

Master netwerkactiviteit

Master netwerkactiviteit

English below
Maandag 26 november biedt Mastercommissie Catchy alle master studenten de gelegenheid hun professionele netwerk uit te breiden. Vanaf 17:00 uur zal in de Science Club van het Gorlaeus de netwerk borrel plaatsvinden. Verschillende interessante bedrijven zullen hier een pitch geven om hun bedrijven te presenteren. Vervolgens is er gelegenheid om deze professionals persoonlijk te benaderen en onder het genot van een drankje aan je netwerk te bouwen. In ieder geval het eerste drankje zal hierbij op kosten van Aesculapius zijn. Wij proosten op het vestigen van waardevolle contacten voor de toekomst!

Monday the 26th of November Mastercommittee Catchy will offer all master students the occasion to expand their professional network. From 17:00 h, a network borrel will take place in the Science Club of the Gorlaeus building. Various interesting companies will give a pitch to present their companies. Afterwards, you will have the opportunity to personally approach the professionals and expand your network while enjoying a drink. At least the first drink will be at the expense of Aesculapius. We toast on the establishment of valuable contacts for the future!