Nieuws

COVID-19

COVID-19

De wereld is in de ban van het COVID-19, of coronavirus, en dat heeft ook veel invloeden op „Aesculapius”. Alle reguliere activiteiten zijn tot en met 1 juni afgelast, dit omvat helaas ook grote activiteiten als de Buitenland Excursie naar Zweden en Estland, het „Aesculapius”-weekend naar België en de Buitengewone ALV. Het bestuur en daarmee de vereniging houdt zich aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de Universiteit Leiden en het RIVM. Alle universiteitsgebouwen zijn gesloten en daarom zal ’t Hok ook gesloten zijn. Het bestuur doet haar best om vanuit thuis zo veel mogelijk te regelen.

Contact met anderen en gezellig samenzijn is altijd een belangrijk onderdeel van onze vereniging, ook in deze tijden is het van belang dat dit blijft bestaan. Via verschillende digitale kanalen is het tegenwoordig mogelijk contact met elkaar te houden maar voor degene die nog geen medium heeft gevonden biedt de universiteit ook een mogelijkheid via Microsoft Teams. Iedere student aan de Universiteit Leiden heeft hier toegang toe en kan dit gebruiken om met elkaar in contact te blijven, om dit te starten volg je de volgende stappen:

1. Je kan het programma downloaden via: https://products.office.com/nl-nl/microsoft-teams/download-app

2. Log in met s0000000@vuw.leidenuniv.nl (maar dan met jullie eigen studentnummer) en dan jullie ULCN wachtwoord

Wij moedigen iedereen aan de adviezen van zowel het RIVM als de universiteit op te volgen en daarbij zo min mogelijk fysiek contact te leggen met elkaar. beperk contact als je verschijnselen van het virus hebt en let goed op personen in je omgeving, zeker mensen die in de risicogroep vallen.

Het bestuur zal komende tijd een aantal vervangende (online) activiteiten organiseren waarvoor via de gebruikelijke kanalen gepromoot zal worden. Mocht je zelf nog leuke ideeën hebben, neem dan contact op via het bestuur via bestuur@aesculapius.nl. Ook voor andere problemen, vragen of opmerkingen kan je altijd bij ons terecht!

Alumninetwerk

Alumninetwerk

Alumni zijn een hele waardevolle toevoeging aan de vereniging. Ze kunnen, als ware ervaringsdeskundigen, de studenten helpen met het oriënteren op de arbeidsmarkt en het maken van een keuze voor de toekomst. Hiernaast is het natuurlijk ook ontzettend leuk voor alumni om na het afstuderen contact te houden met studiegenootjes en die nog te blijven spreken. Samen oude herinneringen op halen uit de studententijd en zien hoe de studievereniging „Aesculapius”, de faculteit en de opleiding door de verschillende jaren heen verandert. Hiervoor organiseert „Aesculapius” alumniactiviteiten. Wij willen graag contact houden met de alumni hierover. Wij hopen dat we een groots netwerk op kunnen zetten met alumni uit alle mogelijke jaren van zowel Bio-Farmaceutische Wetenschappen als Farmacie.

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden van deze activiteiten, geef u dan op via onderstaand formulier! We houden u dan op de hoogte als wij activiteiten organiseren die gericht zijn op alumni zoals de Alumnidag die 16 november jl. heeft plaatsgevonden maar ook activiteiten die open zijn voor zowel studenten als alumni zoals de Alumni Derde Dinsdag Borrel, symposia en lezingen.

Mocht u nog aanbevelingen of opmerkingen hebben over activiteiten die u leuk lijken, schroom dan niet contact op te nemen met het bestuur via bestuur@aesculapius.nl. We horen heel graag wat wij voor u en de andere alumni kunnen betekenen! 

Alumninetwerk

evenement eigenschappen

Startdatum 19-11-2019
Einddatum 19-11-2025
Registratie Start Datum 19-11-2019
Sluitingsdatum 19-11-2025
Prijs per persoon Gratis

Bijlesplatform Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Bijlesplatform Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Dit collegejaar is er een pilot gestart in samenwerking met de Studieadviseurs van BFW om bijles aan te bieden aan de studenten van onze studie. De vakken Organische Chemie 1 & 2, statistiek 1 & 2 en Calculus zijn opgenomen in het bijlesprogramma.

Tutoraatsessies
Op dit moment wordt er ondersteuning bij lastige vakken aangeboden door de in de vorm van tutoraat sessies. Tijdens een tutoraat sessie wordt er aan een kleine groep studenten vlak voor een tentamen extra voorbereiding geboden. De sessies worden gegeven tegen een kleine financiële vergoeding. Men wordt wel verwacht zelf al goed voorbereid te zijn voordat het tutoraat begint. Houd de weekmail, website en facebook in de gaten voor meer informatie en data.

Bijles
Als aanvulling op deze tutoraatsessies zal er vanaf dit moment ook bijles aangeboden worden. Studenten kunnen individueel of in een tweetal tijdens een vak begeleid worden door een ouderejaars student, met als doel dat ze op die manier slagen voor het desbetreffende vak. De student die de bijles zal geven moet een 7,5 of hoger gehaald hebben voor het vak . Belangrijk is dat de bijles alleen open zal staan voor studenten die lid zijn van de L.P.S.V. „Aesculapius”. De bijles kost 10,00 euro per uur en zal normaal gesproken plaatsvinden in de Gorleaus Laboratoria te Leiden. Op speciaal verzoek kan hier een uitzondering op gemaakt worden in overeenstemming met beide partijen.

Voor meer informatie en de voorwaarden klik hier.

Wil je meer informatie over het geven/krijgen van bijles, zou je bijles willen ontvangen voor OC1 of 2, statistiek 1 of 2 of Calculus of heb je interesse om bijles te geven aan een medestudent? Mail dan naar assessor2@aesculapius.nl.