Nieuws

Master netwerkactiviteit

Master netwerkactiviteit

English below
Maandag 26 november biedt Mastercommissie Catchy alle master studenten de gelegenheid hun professionele netwerk uit te breiden. Vanaf 17:00 uur zal in de Science Club van het Gorlaeus de netwerk borrel plaatsvinden. Verschillende interessante bedrijven zullen hier een pitch geven om hun bedrijven te presenteren. Vervolgens is er gelegenheid om deze professionals persoonlijk te benaderen en onder het genot van een drankje aan je netwerk te bouwen. In ieder geval het eerste drankje zal hierbij op kosten van Aesculapius zijn. Wij proosten op het vestigen van waardevolle contacten voor de toekomst!

Monday the 26th of November Mastercommittee Catchy will offer all master students the occasion to expand their professional network. From 17:00 h, a network borrel will take place in the Science Club of the Gorlaeus building. Various interesting companies will give a pitch to present their companies. Afterwards, you will have the opportunity to personally approach the professionals and expand your network while enjoying a drink. At least the first drink will be at the expense of Aesculapius. We toast on the establishment of valuable contacts for the future!

„Aesculapius”-Science Club

„Aesculapius”-Science Club

Op 29 november is het weer tijd voor een „Aesculapius” Science Club borrel. Komt allen genieten van een drankje na de colleges of een dag in de labzalen!
-
„Aesculapius” has the privilege to organize the coming Science Club drinks on the 29th of November. Be there to enjoy the luxury of some craft beers!

Raad de BUEX!

Raad de BUEX!

Waerde Aesculapen,

Tijdens de Derde Dinsdag Borrel op 20 november zal worden onthuld waar de Buitenland Excursie van 2019 heengaat. Ook dit jaar kan jij weer proberen te raden wat de bestemming is. Dit kan door middel van het invullen van een formulier dat op te halen is op ‘t Hok of bij een van de commissieleden. Om mee te doen, wordt een inleg van €1,00 gevraagd. Het is ook mogelijk om meerdere formulieren in te vullen. Door mee te doen, maak je kans op 50% van de opbrengst. De andere helft van de opbrengst zal naar het goede doel van dit jaar gaan, Stichting ALS Nederland. Voor de winst, moeten zowel land als stad/steden goed geraden worden, bij meerdere winnaars, wordt de pot verdeeld. Spreek ons of het bestuur vooral aan als je vragen hebt!

Namens de Goede Doelencommissie der L.P.S.V. „Aesculapius” ‘Nerve Wracking’
-
On November 20th, during the Third Tuesday Drinks, the destination of the foreign excursion will be revealed. You can try to guess the destination, by filling in the “Raad de BUEX” form. Forms can be found at the boardroom or you can ask the committee members for one. Participation costs €1,00 and by participating you have a chance of winning 50% of the profit. The other half of the profit will go to the ALS foundation. It is also possible to fill in multiple forms. To win, you must guess both country and city/cities correctly. If you have any questions don’t hesitate to contact us or the board!

Je vindt ons hier

Contact opnemen?

L.P.S.V. „Aesculapius”

Einsteinweg 55
2333CC LEIDEN
Telefoonnummer: 071-5274601
e-mail: bestuur@aesculapius.nl

Postadres:
Ab-actiaat t.a.v. D. van Asten
Gorlaeus Laboratoria
Postbus 9502
2300RA LEIDEN

logo rond footer