Ouderdag 2020

Ouderdag 2020

Op zaterdag 15 februari vindt de jaarlijkse Ouderdag weer plaats! Deze dag wordt georganiseerd door „Aesculapius” in samenwerking met de opleiding. Tijdens deze dag kunnen eerstejaars (en ouderejaars) hun ouders, broertjes/zusjes of andere familie laten zien wat de studie Bio-farmaceutische Wetenschappen precies inhoudt. De dag zal plaatsvinden in het atrium van de nieuwbouw en starten om 11:00 uur stipt, rond 16:00 uur zal de dag worden afgesloten met een borrel. De kosten voor de dag bedragen €5,- per persoon inclusief lunch en borrel.

Tijdens deze dag zal de studieadviseur vertellen wat de studie Bio-Farmaceutische Wetenschappen precies inhoudt en zal de praeses, ofwel voorzitter, van L.P.S.V. „Aesculapius” wat meer vertellen over wat de vereniging doet op het gebied van studie en ontspanning. Er zal ook een kort college gegeven worden door een van onze professoren, zodat jouw familie de sfeer van een college volgen kan meemaken. De rest van de dag zal gevuld worden met rondleidingen over de divisies van het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR)!
Bijgevoegd vind je het inschrijfformulier (online) en het normale inschrijfformulier (voor op de post) voor de Ouderdag en informatie over de verschillende LACDR divisies. Inschrijven kan door het machtigingsformulier in te vullen en per mail naar bestuur@aesculapius.nl te sturen.

Hopelijk zien we je samen met familie tijdens de Ouderdag!