Raad het KB

Raad het KB

6 maart is het alweer zo ver en zal het nieuwe kandidaatsbestuur van „Aesculapius” worden onthuld! Ook dit jaar doet de Goede Doelencommissie aan ‘Raad het KB’ en kan er dus een poging worden gedaan tot het raden van het nieuwe KB. Voor €1,00 kan jij een formulier invullen en hiermee kans maken op de helft van de opbrengst. Hiervoor moeten alle 5 de namen bij de juiste functie worden geraden. Je mag natuurlijk ook meerdere formulieren invullen. De andere helft van de opbrengst gaat weer naar Stichting ALS Nederland. Mochten meerdere mensen het goed hebben geraden, wordt de helft van de pot verdeeld. Formulieren zijn te vinden op ’t Hok of bij één van de commissieleden.

On the 6th of March the new candidate board of „Aesculapius” will be announced. By filling in a form you can try to guess the 5 members (and their function) that will take place in this candidate board. By participating, you have a chance of winning 50% of the profit. The other half will go to the ALS foundation. It is also possible to fill in multiple forms. Forms cost €1,00 and can be found at the boardroom or you can ask the committee members for one.