Het SAC is een certificaat dat wordt uitgereikt aan studenten die zich naast hun curriculum hebben ingezet voor de studievereniging (Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius”), de overkoepelende vereniging (Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging), het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (W&N) en/of het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het SAC kan behaald worden door alle studenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Bio-Pharmaceutical Sciences en Farmacie en deelname is geheel vrijblijvend. Het SAC maakt dan ook geen deel uit van je officiële diploma, maar is een toevoeging op je CV.

De inzet kan bestaan uit commissiewerk, bestuurswerk, het bijwonen van congressen, symposia en excursies of andere activiteiten. Voor deze activiteiten worden SAC-punten toegekend en de puntenverdeling is te vinden op het accreditatieformulier. De student dient zelf zijn/haar behaalde punten bij te houden en moet ook zelf aan het bestuur melden het SAC te willen behalen. Voor het SAC moeten 25 punten behaald worden. Bijgewoonde activiteiten, commissie- en bestuurswerk worden wel genoemd op het SAC, maar punten en functies niet.

Commissie- en bestuurswerk zullen bijgehouden worden door het bestuur, maar voor andere activiteiten zal de student zelf bewijs moet aanleveren. Om de punten voor een activiteit te behalen is het een vereiste dat de activiteit volledig wordt bijgewoond. Dit zal vanaf nu bijgehouden worden met behulp van intekenlijsten. Commissieleden krijgen geen punten voor het bijwonen van activiteiten die ze zelf organiseren en wanneer men de commissie vroegtijdig verlaat zullen er geen punten toegekend worden. Bij doorlopende commissies zullen er punten worden toegekend bij een minimale inzet van een half jaar en je kan voor een maximum van twee jaar punten krijgen voor een doorlopende commissie. Wanneer je in het kandidaatsbestuur zit krijg je geen punten voor bijgewoonde activiteiten vanaf de onthulling. Voor een bestuursjaar krijg je eenmalig een hoeveelheid punten toegekend, ongeacht het aantal activiteiten dat is bijgewoond.

Wanneer de 25 punten behaald zijn, dient de student zelf naar het bestuur te gaan om het SAC aan te vragen. Uitreiking van het SAC vindt plaats tijdens een bachelor- of masterdiploma-uitreiking. Het SAC moet minstens 14 dagen voor de uitreiking worden aangevraagd.

Voor vragen over het SAC kan je mailen naar praeses@aesculapius.nl of langskomen op ons Hok.

Zoals eerder genoemd organiseert „Aesculapius” veel verschillende activiteiten. Al die lunchlezingen, feestjes en andere activiteiten worden georganiseerd door alle verschillende commissies die „Aesculapius” rijk is en als eerstejaars kan je in een aantal commissies deelnemen. De eerstejaarscommissie ‘Panacea’ wordt gevuld met acht eerstejaars die door het hele jaar vijf activiteiten organiseren. In de Goede Doelencommissie nemen drie eerstejaars plaats en samen met de commissie organiseer je activiteiten met als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor een zelf gekozen goed doel. Al die genoemde activiteiten moeten natuurlijk vastgelegd worden in een boekwerk en hiervoor hebben we de Almanakcommissie waar één plek voor een eerstejaars is gereserveerd. Op het Eerstejaarsweekend wordt nog meer verteld over de verschillende commissies. 

Het hele jaar kan je als lid van „Aesculapius” gebruik maken van onze webshop waar je alles kan bestellen wat je in je eerste jaar nodig hebt. Boeken, labjassen en veiligheidsbrillen zijn te bestellen via onze website en als lid krijg je fikse korting op alle aankopen. Rond 15 juli 2017 gaat de webshop open en op woensdag 6 september organiseren wij een labjaspasdag zodat je zeker de juiste maat besteld.

De boekenlijsten voor het jaar 2017-2018 zijn te vinden onder het kopje webshop op de website www.aesculapius.nl. Wanneer je jouw studiejaar hebt gekozen moet je nog een apart account aanmaken. Deze is niet hetzelfde als het account voor de website.

footerlogo

phone 071-5274601 address Postbus 9502
email bestuur@aesculapius.nl   2300 RA Leiden
Ga naar boven