De studievereniging biedt enorm veel kansen aan voor studenten om zich naast de studie te kunnen verbreden en verdiepen in educatieve en sociale activiteiten. Daarbij doen wij ook ons best om zoveel mogelijk voor alle verschillende jaarlagen te kunnen organiseren. Hieronder vindt u een greep uit de verschillende activiteiten die onze commissies of het bestuur organiseren:

Educatieve activiteiten

 • Carrièredag: Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden in de toekomstige carrière organiseert de Carrièrecommissie eens in de twee jaar een Carrièredag waar bedrijven en instellingen vertellen over de carrièremogelijkheden aan de hand van pitches, presentaties, bedrijfsstands en/of workshops. Ook geven wij de gelegenheid aan oud-BFW’ers (alumni) om iets over hun eigen loopbaan vertellen.
 • Excursies: Voor iedere jaarlaag van zowel de bachelor- als de masteropleiding wordt een specifieke excursie georganiseerd. De Eerstejaarsexcursie gaat ieder jaar naar een farmaceutisch bedrijf in de buurt van Leiden. Voor het tweede jaar wordt tijdens de Diesweek een excursie georganiseerd. Derdejaars krijgen tijdens de Buitenland Excursie (BUEX) de kans om de farmaceutische wereld in het buitenland te bezichtigen. Voor de masterstudenten organiseren wij twee excursies, namelijk één voor de studenten Bio-Pharmaceutical Sciences (BPS) en één voor de studenten Farmacie.
 • Lunchlezingen: Tijdens deze lezingen wordt een leuke spreker met een actueel onderwerp of interessant onderzoek gevraagd om te komen spreken. De lunch wordt verzorgd door de studiecommissie en is altijd gratis. Per jaar vinden er tien lunchlezingen plaats.
 • Ouderdag: Ieder jaar wordt er een Ouderdag georganiseerd. Tijdens deze dag krijgen ouders van eerstejaarsstudenten de kans om kennis te maken met de opleiding, het LACDR en de studievereniging. Zo ervaren zij hoe het is om een BFW’er te zijn..
 • Symposia: Ieder jaar worden er twee wetenschappelijke symposia georganiseerd, namelijk het Dies- en Middagsymposium. Onderwerpen die tijdens de studie onderbelicht blijven, worden hier door experts toegelicht. 

 Sociale activiteiten

 • DDB’s: Iedere maand is er een Derde Dinsdag Borrel’ (DDB) in café ‘De Kroeg’. De borrel wordt de afgelopen jaren erg goed bezocht en is een leuke manier om met elkaar in contact komen. Het eerste drankje is altijd op kosten van de vereniging.
 • Diesweek: Ieder jaar wordt de verjaardag van de vereniging gevierd met een week vol activiteiten. De week bestaat uit een receptie, een symposium, een feest, een culturele activiteit, een excursie, een sportactiviteit en als perfecte afsluiting een gala met diner.
 • Eerstejaarsactiviteiten: Voor eerstejaars worden er veel leuke activiteiten georganiseerd, zoals het Eerstejaarsweekend, een pizzafilmavond, een eerstejaarsactiviteit (afgelopen jaar hebben we een wintervaart gemaakt), een pubquiz en natuurlijk de activiteiten die de Eerstejaarscommissie Panacea organiseert.
 • Masteractiviteiten: De masterstudenten krijgen ook extra aandacht. Zo wordt er speciaal voor hen een borrel, barbecue, een sociale activiteit en een excursie georganiseerd. Voor de studenten van Farmacie zijn er vaak ook nog extra activiteiten. Afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een Avondsymposium en Industrie-interesseavond georganiseerd. 
 • Ouderejaarsweekend: Ook voor de ouderejaars wordt een speciaal weekend georganiseerd. Dit weekend staat vooral in het teken van gezelligheid en er komen onder andere twee feestjes, een scavenger  hunt, een pubquiz en een spelletjesmiddag voorbij.
 • Student-stafborrel: Om het contact tussen de stafleden van het LACDR en de studenten te bevorderen, wordt een Student-stafborrel georganiseerd. Tijdens deze borrel wordt een pubquiz georganiseerd, waar verschillende teams die bestaan uit studenten en stafleden kunnen strijden om de titel.
 • Goede Doelenactiviteiten: De Goede Doelencommissie organiseert door het jaar heen diverse activiteiten (lunches, veiling, feest etc.) om zo voor een specifiek doel geld op te halen. Dit jaar gaat het opgehaalde bedrag naar Stichting Alzheimer.

Naast deze activiteiten kent „Aesculapius” ook het verenigingsblad, de SQ-linair, en een jaarlijkse almanak. Verder biedt de vereniging ook studieboeken aan tegen een gereduceerd tarief. 

Meerjarig beleidsplan

In het bestuursjaar 2017 -2018 is een meerjarig beleidsplan (MBP) opgesteld. In het MBP zijn de visie van „Aesculapius” en de meerjarendoelen van de vereniging opgesteld met behulp van de speerpunten 'Toegankelijkheid', 'Alumni' en 'Contacten'. Het MBP dient als leidraad voor elk bestuur. Het meerjarig beleidsplan wordt ieder jaar intern geëvalueerd. Het document zal elke vijf jaar volledig worden herzien. Er zal in het jaar voorafgaand aan deze herziening een enquête worden gehouden onder alle studenten van de opleidingen die de vereniging vertegenwoordigt.

Het MBP is hier te vinden.

Statuten

De statuten zijn de grondregels van de vereniging. In de statuten staat onder andere wie allemaal lid mogen worden van „Aesculapius”, het doel van de vereniging, de samenstelling van het bestuur en nog veel meer! De statuten zijn op aanvraag in te zien op 't Hok of via de Kamer van Koophandel. 

Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement (HR) is een verzameling van regels binnen de vereniging „Aesculapius”. Het HR dient als ondersteuning van de statuten. In het HR staan ondere andere al onze commissies beschreven, de taken van de verschillende bestuursfuncties en de regels omtrent de disputen van „Aesculapius”

Het Huishoudelijk Reglement is hier te vinden.

In- en uitschrijfprotocol voor activiteiten

In het in- en uitschrijfprotocol voor activiteiten staat beschreven aan welke voorwaarden een lid moet voldoen om zich zonder (financiële) consequenties uit te schrijven voor een activiteit. Deze consequenties staan ook beschreven in het document.

Het in- en uitschrijfprotocol voor activiteiten is hier te vinden. Voorbeelden van situaties ter illustratie zijn hier te vinden.

 Het SAC is een certificaat dat wordt uitgereikt aan studenten die zich naast hun curriculum hebben ingezet voor de studievereniging (Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius”), de overkoepelende vereniging (Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging), het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (W&N) en/of het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het SAC kan behaald worden door alle studenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Bio-Pharmaceutical Sciences en Farmacie en deelname is geheel vrijblijvend. Het SAC maakt dan ook geen deel uit van je officiële diploma, maar is een toevoeging op je CV.

De inzet kan bestaan uit commissiewerk, bestuurswerk, het bijwonen van congressen, symposia en excursies of andere activiteiten. Voor deze activiteiten worden SAC-punten toegekend en de puntenverdeling is te vinden op het accreditatieformulier. De student dient zelf zijn/haar behaalde punten bij te houden en moet ook zelf aan het bestuur melden het SAC te willen behalen. Voor het SAC moeten 25 punten behaald worden. Bijgewoonde activiteiten, commissie- en bestuurswerk worden wel genoemd op het SAC, maar punten en functies niet.

Commissie- en bestuurswerk zullen bijgehouden worden door het bestuur, maar voor andere activiteiten zal de student zelf bewijs moet aanleveren. Om de punten voor een activiteit te behalen is het een vereiste dat de activiteit volledig wordt bijgewoond. Dit zal vanaf nu bijgehouden worden met behulp van intekenlijsten. Commissieleden krijgen geen punten voor het bijwonen van activiteiten die ze zelf organiseren en wanneer men de commissie vroegtijdig verlaat zullen er geen punten toegekend worden. Bij doorlopende commissies zullen er punten worden toegekend bij een minimale inzet van een half jaar en je kan voor een maximum van twee jaar punten krijgen voor een doorlopende commissie. Wanneer je in het kandidaatsbestuur zit krijg je geen punten voor bijgewoonde activiteiten vanaf de onthulling. Voor een bestuursjaar krijg je eenmalig een hoeveelheid punten toegekend, ongeacht het aantal activiteiten dat is bijgewoond. De SAC-punten worden toegekend conform de accreditatielijst die gold op het moment van de activiteit of installatie in de commissie waaraan is deelgenomen.

Wanneer de 25 punten behaald zijn, dient de student zelf naar het bestuur te gaan om het SAC aan te vragen. Uitreiking van het SAC vindt plaats tijdens een bachelor- of masterdiploma-uitreiking. Het SAC moet minstens 14 dagen voor de uitreiking worden aangevraagd.

Voor vragen over het SAC kan je mailen naar praeses@aesculapius.nl of langskomen op ons Hok.

footerlogo

phone 071-5274601 address Postbus 9502
email bestuur@aesculapius.nl   2300 RA Leiden
Ga naar boven